Saviston koti Oy

Nuorten päihdekuntoutuksen ammattilainen

Avoimet paikat:

1

Tiedustelut: 040 867 3004

Saviston koti Oy on vuonna 2001 perustettu 28-asiakaspaikkainen yksityisten sosiaalipalveluiden  päihdekuntoutusta tarjoava lastensuojelulaitos, jonne nuoret voidaan sijoittaa huostaanottopäätöksellä, kiireellisen sijoituksen päätöksellä tai avohuollon tukitoimen sijoituksena.