Päihdekuntoutus

Päihdekuntoutuksen rakenne

Saviston koti Oy tarjoaa sijoitetuille päihteillä oireileville nuorille kuntouttavaa hoitoa. Päihdekuntoutus koostuu neliaskelisesta järjestelmästä, joka on sidottu vahvasti neljään eri osastoon. 1. askeleen hoito ja kuntoutus toteutetaan Raussilan toimintayksikössä Osasto Pysäkillä  sekä Anjalan toimintayksikössä osasto Parkilla ja Stopilla. 2. Askeleen hoito ja kuntoutus toteutetaan Raussilan toimintayksikössä Osatolla Etappi ja Anjalassa osastolla Polku.

3. ja 4. -askelten hoito ja kuntoutus toteutuvat Saviston toimintayksikössä Osasto Reitillä ja Steissillä. 

1. Askel Osasto Pysäkillä, Parkilla, Stopilla:

Päihdekartoitus, vieroitus sekä arviointi. Hoidon aloitus.

2. Askel Osasto Etapilla sekä Polulla:

Arvioinnin jatkaminen ja akuuttivaiheen jälkeisen päihdeongelman hoito.

3. Askel Osasto Reitillä:

Kuntoutuminen ja päihteetön arki.

4. Askel Osasto Steissi:

Kotiutuminen ja itsenäistyminen


Työmenetelmiin kuuluu yksilö- ja omaohjaajatyöskentelyn ohella vahvana osana perhetyö sekä yhteisöhoito. Omalääkärin palvelut on integroitu hoitoon ja kuntoutukseen. Työskentelyn tavoitteena on nuoren kasvua ja kehitystä vaarantavan päihteiden käytön pysäyttäminen sekä tukeminen päihteettömyyteen ja päihteettömän arjen toteutuminen. Sosiaalisten taitojen kehittäminen, itsetunnon vahvistaminen, sekä vuorovaikutustaitojen parantaminen ovat keskeisiä lisätavoitteita. Jokaiselle askeleelle laaditaan oma, hoidollinen ja kuntoutuksellinen tavoite. 

Saviston koti Oy:llä on edellytykset ottaa sijoitukseen akuutissa vaiheessa olevia päihdeongelmaisia nuoria ja tarjota turvallinen ja ammattitaitoinen kuntoutumisympäristö alkoholi-, lääke-, huumausaineongelmaisille sekä sekakäyttäjille.