Toimintayksiköt » Saviston Koti

Toimintayksiköt

Raussila, Savisto ja Anjala

Toimintayksikkö Raussila

Toimintayksikkö Raussila on Raussilan kylässä, Kouvolassa toimiva kahden 7-paikkaisen osaston erityisyksikkö. Osastot ovat Pysäkki ja Etappi. Yksikön toiminta perustuu vieroittamiseen, arviointiin ja hoidon aloittamiseen.

Toimintayksikkö Savisto

Toimintayksikkö Savisto on Saviston kylässä, Kouvolassa toimiva kahden 7-paikkaisen osaston erityisyksikkö. Osastot ovat Reitti ja Steissi. Yksikön toiminta perustuu kuntoutumiseen ja itsenäistymiseen.

Toimintayksikkö Anjala

Toimintayksikkö Anjala avautui Kouvolan Anjalaan 2.10.2017. Erityisyksikkö avautui kolmella 7-paikkaisella osastolla, Stoppi, Parkki ja Polku. Osasto Stopin toiminta perustuu vierottamiseen, arviointiin ja hoidon aloittamiseen. Osastot Parkki ja Polku keskittyvät akuuttivaiheen jälkeiseen päihdeongelman hoitoon.